خودروهای ولوو موجود در بازار ایران
ولوو

خودروهای ولوو موجود در بازار ایران

نام خودرو: ولوو XC90
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1969 سی سی
قیمت: 595-700 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/21

مشخصات فنی
نام خودرو: ولوو C70 کروک
تعداد سیلندر: 5(20 سوپاپ)
حجم موتور: 2521 سی سی
قیمت: 228 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/21

مشخصات فنی
نام خودرو: ولوو XC60
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1999 سی سی
قیمت: 178-222 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/21

مشخصات فنی
نام خودرو: ولوو V40
تعداد سیلندر: 5(20 سوپاپ)
حجم موتور: 1984 سی سی
قیمت: 194-212 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/21

مشخصات فنی
نام خودرو: ولوو C30 T5
تعداد سیلندر: 5(20 سوپاپ)
حجم موتور: 2521 سی سی
قیمت: 165 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/7/18

مشخصات فنی
Top