خودروهای چری موجود در بازار ایران
چری

خودروهای چری موجود در بازار ایران

نام خودرو: تیگو 5
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1971 سی سی
قیمت: 87-91 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/18

مشخصات فنی
نام خودرو: آریزو 5
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1499 سی سی
قیمت: 69-75 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/18

مشخصات فنی
نام خودرو: ام وی ام X22
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1497 سی سی
قیمت: 66-67 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1396/4/4

مشخصات فنی
نام خودرو: ام وی ام X33 اتوماتیک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1971 سی سی
قیمت: 55-65 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/18

مشخصات فنی
نام خودرو: چری تیگو X33
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1971 سی سی
قیمت: 35-63 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/18

مشخصات فنی
نام خودرو: ام وی ام X33S
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1971 سی سی
قیمت: 61-62 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/18

مشخصات فنی
نام خودرو: ام وی ام 550 اتوماتیک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1971 سی سی
قیمت: 42-57 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/18

مشخصات فنی
نام خودرو: ام وی ام 315 جدید
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1497 سی سی
قیمت: 43-47 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/18

مشخصات فنی
نام خودرو: ام وی ام 530
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1971 سی سی
قیمت: 32-39 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/18

مشخصات فنی
نام خودرو: ام وی ام 315
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1497 سی سی
قیمت: 27-35 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/18

مشخصات فنی
نام خودرو: ام وی ام 110 جدید
تعداد سیلندر: 3(12 سوپاپ)
حجم موتور: 998 سی سی
قیمت: 27-30 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/17

مشخصات فنی
نام خودرو: چری تیپ 2 بنزینی Viana
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1497 سی سی
قیمت: 15 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/17

مشخصات فنی
نام خودرو: چری MVM110
تعداد سیلندر: 3(6 سوپاپ)
حجم موتور: 800 سی سی
قیمت: 13-15 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/17

مشخصات فنی
نام خودرو: چریA15 تیپ1
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1596 سی سی
قیمت: 13 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/4/31

مشخصات فنی
Top