خودروهای چری موجود در بازار ایران
چری
نام خودرو: تیگو 5
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1971 سی سی
قیمت: 88-93 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/1/29

مشخصات فنی
نام خودرو: ام وی ام X33S
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1971 سی سی
قیمت: 74-76 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/6/31

مشخصات فنی
نام خودرو: ام وی ام X33 اتوماتیک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1971 سی سی
قیمت: 64-73.7 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1394/7/30

مشخصات فنی
نام خودرو: ام وی ام 550 اتوماتیک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1971 سی سی
قیمت: 47-49.3 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1394/7/30

مشخصات فنی
نام خودرو: چری تیگو X33
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1971 سی سی
قیمت: 46-48 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1394/7/30

مشخصات فنی
نام خودرو: ام وی ام 315 جدید
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1497 سی سی
قیمت: 32.5-40.2 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1394/7/30

مشخصات فنی
نام خودرو: ام وی ام 530
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1971 سی سی
قیمت: 38-39 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1394/7/30

مشخصات فنی
نام خودرو: ام وی ام 315
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1497 سی سی
قیمت: 35-37 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1394/7/30

مشخصات فنی
نام خودرو: ام وی ام 110 جدید
تعداد سیلندر: 3(12 سوپاپ)
حجم موتور: 998 سی سی
قیمت: 29-32 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/4/13

مشخصات فنی
نام خودرو: چری MVM110
تعداد سیلندر: 3(6 سوپاپ)
حجم موتور: 800 سی سی
قیمت: 18.5-21.8 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1394/7/30

مشخصات فنی
نام خودرو: چری تیپ 2 بنزینی Viana
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1497 سی سی
قیمت: 20.8 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1394/7/30

مشخصات فنی
نام خودرو: چریA15 تیپ1
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1596 سی سی
قیمت: 16.8 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1394/7/30

مشخصات فنی
Top