خودروهای گریت وال موجود در بازار ایران
گریت وال
نام خودرو: گریت وال هاوال H6
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2378 سی سی
قیمت: 96.5-97 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1394/7/30

مشخصات فنی
نام خودرو: گریت‌وال وینگل 5
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2378 سی سی
قیمت: 53.9-66 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1394/7/30

مشخصات فنی
نام خودرو: گریت وال ولیکس خودکار
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1497 سی سی
قیمت: 53.5 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1394/7/30

مشخصات فنی
نام خودرو: گریت وال ولیکسC30 Elite
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1497 سی سی
قیمت: 36.8-48.5 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1394/7/30

مشخصات فنی
نام خودرو: گریت وال وینگل3 دوکابین
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2378 سی سی
قیمت: 45 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1394/7/30

مشخصات فنی
Top