فروش ماکت من

فروش ماکت من

اگر علاقه دارید ماکت خود را بفروشید:
1. ماکت شما باید از نظر ظاهری سالم و بدون ایراد باشد
2. آیا جعبه دارد یا خیر؟
3. چند عکس از ماکت خود از تمام زوایا تهیه کنید
4. آدرس خود و قیمت مورد نظر را برای ما ارسال کنید
لطفاً تمامی موارد بالا را مشخص و تهیه کنید و به ایمیل maketbank.com@gmail.com ارسال کنید