قیمت فولکس‌واگن پاسات

قیمت فولکس‌واگن پاسات

نام خودرو: فولکس‌واگن پاسات
پیشرانه: 5 سیلندر - 2475 سی سی

قیمت صفر کیلومتر: -
قیمت دست دوم: -

مشخصات فنی

نمودار قیمت فولکس‌واگن پاساتقیمت فولکس‌واگن پاسات - نمودار صفر کیلومتر و کارکرده