قیمت فولکس واگن بیتل ABT

قیمت فولکس واگن بیتل ABT

نام خودرو: فولکس واگن بیتل ABT
پیشرانه: 4 سیلندر - 1984 سی سی

قیمت صفر کیلومتر: -
قیمت دست دوم: -

مشخصات فنی

نمودار قیمت فولکس واگن بیتل ABTقیمت فولکس واگن بیتل ABT - نمودار صفر کیلومتر و کارکرده