قیمت فولکس واگن پاسات

قیمت فولکس واگن پاسات

نام خودرو: فولکس واگن پاسات
پیشرانه: 4 سیلندر - 1798 سی سی

قیمت صفر کیلومتر: -
قیمت دست دوم: -

مشخصات فنی

نمودار قیمت فولکس واگن پاساتقیمت فولکس واگن پاسات - نمودار صفر کیلومتر و کارکرده