قیمت فولکس واگن گل

قیمت فولکس واگن گل

نام خودرو: فولکس واگن گل
پیشرانه: 4 سیلندر - 1800 سی سی

قیمت صفر کیلومتر: -
قیمت دست دوم: -

مشخصات فنی

نمودار قیمت فولکس واگن گلقیمت فولکس واگن گل - نمودار صفر کیلومتر و کارکرده