قیمت فیات سی ینا

قیمت فیات سی ینا

نام خودرو: فیات سی ینا
پیشرانه: 4 سیلندر - 1368 سی سی

قیمت صفر کیلومتر: -
قیمت دست دوم: -

مشخصات فنی

نمودار قیمت فیات سی یناقیمت فیات سی ینا - نمودار صفر کیلومتر و کارکرده