قیمت گریت وال ولیکس خودکار

قیمت گریت وال ولیکس خودکار

نام خودرو: گریت وال ولیکس خودکار
پیشرانه: 4 سیلندر - 1497 سی سی

قیمت صفر کیلومتر: -
قیمت دست دوم: -

مشخصات فنی

نمودار قیمت گریت وال ولیکس خودکار



قیمت گریت وال ولیکس خودکار - نمودار صفر کیلومتر و کارکرده