موتوراسپرت | امتیاز تیم فرمول یک | امتیاز راننده فرمول یک

امتیاز تیم های فرمول یک

امتیاز
تیم
رتبه
0
مرسدس
1
0
هاس
2
0
مک لارن
3
0
آلفارومئو
4
0
ردبول
5
0
رنو
6
0
فراری
7
0
آلفاتائوری
8
0
ویلیامز
9
0
ریسینگ
10