امتیاز تیم های فرمول یک

امتیاز
تیم
رتبه
37
مرسدس
1
26
مک لارن
2
19
فراری
3
8
ریسینگ
4
6
آلفاتائوری
5
4
رنو
6
2
آلفارومئو
7
0
ردبول
8
0
هاس
9
0
ویلیامز
10