آئودی و کلاسی دیگر

آئودی و کلاسی دیگر

بازار خودروهای شاسی بلند بسیار پررونق است و برای همین هست که اغلب شرکت های خودروسازی حداقل یک مدل شاسی بلند را در سبد خود برای ارائه دارند. شرکت آئودی نیز در سال های قبل مدل Q7 در شاسی بلند های اندازه کامل و بعد Q5 را در شاسی بلند شهری معرفی نمود اما در حال حاضر سری از شاسی بلند ها آمده است کع احتمالا باید آنان را شاسی بلند شهری کوچک نامید و بازیگر اصلی آن BMW X1 بود که فروش خیلی خوبی داشت. آئودی نیز برای داشتن سهمی از بازار مدلی به نام Q3 تدارک دیده است که بر اساس نظر کارشناسان بسیار لوکس و خوش تراش است. حال باید دید که آئودی چگونه پا رو دم ب ام و می گذارد؟؟
نظرات
 
 
 
Top