تصویب جزئیات لایحه طرح ترافیک سال آینده

تصویب جزئیات لایحه طرح ترافیک سال آینده

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
در جلسه ای که عصر روز یک شنبه 13 بهمن ماه سال جاری در شورای شهر تهران برگزار گردید جزئیات لایحه طرح ترافیک سال 99 به تصویب رسید.
به نقل از اسکان نیوز، در این جلسه پیشنهادات اعضای شورای اسلامی شهر تهران در خصوص لایحه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده‌های طرح ترافیک مورد بررسی قرار گرفت.
در این در ابتدا پیشنهاد شد که ضریب ۷۵ صدم نرخ ورود به محدوده طرح ترافیک به یک افزایش یابد که محسن هاشمی با این پیشنهاد مخالفت کرده و گفت: «اگر ما ۷۵ صدم را به ضریب یک افزایش دهیم شاهد افزایش ۶۲ درصدی نرخ ورود به محدوده طرح ترافیک خواهیم بود که در چنین فضای انتخاباتی این رقم خوب نیست و هیات تطبیق فرمانداری نیز این مصوبه را قطعا برمی‌گرداند و حتی دیوان عدالت اداری می‌تواند این مصوبه را ابطال کند.»
در این جلسه با افزایش ضریب نرخ ورود به محدوده طرح ترافیک مخالفت شده اما با افزایش قیمت طرح ترافیک از ۲۳ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان موافقت شد.
نظرات