پورشه پانامرا اسپرت توریسمو

پورشه پانامرا اسپرت توریسمو

پورشه مدل مفهومی پانامرا اسپرت توریسمو را معرفی کرده تا تکنولوژی و طراحی محصولات آینده خود را به رخ رقیبان بکشد. این خودرو نه تنها طراحی فوقالعادهای دارد بلکه دارای پیشرانه e-hybrid است که مخصوص پورشه میباشد. این تکنولوژی که نسل بعدی plug-in hybrid است در این مدل مفهومی میتواند قدرتی برابر 416 اسببخار را تولید کند که برای یک خودروی هیبریدی بسیار عالی است. به کمک این تکنولوژی، این خودرو میتوان تنها با استفاده از قدرت الکتریکی به سرعت 130 کیلومتر در ساعت برسد و به صورت ترکیبی مصرفی معادل 3.5 لیتر در 100 کیلومتر را داشته باشد. البته لازم است بگوییم که این پیشرانه در حقیقت نمونه ارتقا یافته نمونههایی است که هماکنون روی پانامرا و کاین اس هیبریدی نصب هستند.
نظرات
 
 
 
Top