فرصت شغلی در يك گروه خودرویی

فرصت شغلی در يك گروه خودرویی

هولدينگ آرين سرمايه از واجدین شرایط دعوت می کند رزومه ی شغلی خود مربوط به موقعیت های شغلی ذیل را با درج كد به آدرس ایمیل job@arian-motor.com ارسال نمایند.
علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وبسایت www.arian-motor.com مراجعه کنند.
نظرات
 
 
 
Top