علی دایی به عنوان سفیر راهنمایی و رانندگی معرفی شد

علی دایی به عنوان سفیر راهنمایی و رانندگی معرفی شد

گروه خودرو
نویسنده
پنج شنبه گذشته طی مراسمی در سال غدیر دانشگاه علوم انتظامی تهران، تعدادی از ورزشکاران به عنوان سفیر راهنمایی و رانندگی معرفی شدند. در این مراسم به جز علی دایی، فرشاد پیوس، رضا عنایتی و آرش برهانی نیز حضور داشتند و این عنوان را از سوی سردار مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی دریافت کردند.
این ورزشکاران به نمایندگی از کل جامعه ورزش کشور موظف هستند نه تنها بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تاکید داشته باشند بلکه به ارتقاء فرهنگ مردم در رانندگی کمک کنند.
نظرات
 
 
 

مهیار

1396/7/16
علی دایی که با دویست تا سرعت سر پیچ داشت میرفت و پرادوش چپ کرد واقعا باید الگوی ما برای رانندگی باشه؟ خب وقتی الگو هامون اینان نباید انتظار داشته باشید جامعه پیشرفت کنه
Top