رقیبی جدید برای مرسدس بنز CLS

رقیبی جدید برای مرسدس بنز CLS

آئودی نیز به فکر سود جستن از بازار پررونق کوپه های سدان افتاده است و برای این منظور در حال تست خودروی A7 است تا رو در روی مرسدس CLS و مدل مفهومی و جدید ب ام و Gran Coupe قرار گیرد.
نظرات
 
 
 
Top