هیوندا جنسیس زیر تیغ جراحان

هیوندا جنسیس زیر تیغ جراحان

تازه 3 سال از تولید مدل بسیار موفق جنسیس نگذشته است که مهندسان و طراحان شرکت هیوندا در حال تغییر چهره(FaceLift) این زیبا روی خود هستند. با توجه به عکس های منتشره می توان دید که در قسمت جلوی خودرو چراغ ها کاملا تغییر خواهند نمود و البته تعویض سپر خودرو دور از انتظار نیست که در نتیجه آن چراغ های مه شکن جلو نیز دست خوش تغییر قرار خواهند گرفت. در قسمت عقب نیز به نظر میرسد که چراغ ها باریک تر از مدل فعلی خواهند بود و خروجی اگزوز نیز به صورت مستطیلی و در طرفین سر قب جا خواهند گرفت. باید دید که آیا مدل Facelift شده نیز مانند مدل فعلی با موفقیت روبهرو خواهد شد یا خیر؟
نظرات
 
 
 

سوگند

1389/6/9
قابل تعریف عالی بود
Top