آلودگی صوتی تهران

اخبار - 1398/9/8 - 11:00
اگرچه بسیاری از افراد تصور می کنند تنها آلودگی خطرناک جهان، آلودگی هوا است، اما گاهی آلودگی صوتی بسیار خطرناک تر از آلودگی هوا است. آلودگی صوتی گاهی می تواند مشکلات جسمانی و روانی خطرناکی را برای افراد ایجاد کند. به نقل از پرشین خودرو، آلودگی های ... با خودروبانک همراه باشید.