ایکس پرایز

اخبار - 1396/8/13 - 10:00
به نقل از وبسایت مهندس فرهاد کاشانی: آقای “دکتر پیتر دیاماندیس Peter Diamandis ” از عشاق فضا و از مبتکرین پروژه ساخت سفینه ای که بتواند ظرف دو هفته دو بار به فضا رفته ، مسئول جمع آوری پول برای تیم “برت روتن” طراح معروف هواپیمای امریکایی بود و به هر ... با خودروبانک همراه باشید.