بازسازی شیشه خودرو

بازسازی شیشه خودرو

اخبار - 1398/7/17 - 20:00
شکستگی شیشه اتومبیل شامل چهار نوع شکستگی ستاره‌ای، موجی، نیم‌موجی و موجی و ستاره‌ای است. اگر این شکستگی ها سبب ایجاد محدودیت در دید راننده شده، قطری بیشتر از ۱۵ میلیمتر داشته باشد یا تعداد آن ها در هر شیشه بیشتر از یک مورد باشد حتماً باید شیشه مذکور ... با خودروبانک همراه باشید.
چگونه از شیشه خودروی خود محافظت کنیم؟