حذف دوچرخه

حذف دوچرخه

اخبار - 1398/9/14 - 10:30
دو سال از عمر دوچرخه های نارنجی پایتخت می گذرد، دوچرخه هایی که به صورت قارچ گونه هر روز در پایتخت در حال رشد بودند و هر روز سروکله یک ایستگاه جدید در حاشیه خیابان ها و میادین تهران پیدا می شد. به جز ایستگاه ها، پای این دوچرخه ها به دلیل قابلیت سیستم ... با خودروبانک همراه باشید.
تمامی ماجرای حذف دوچرخه های نارنجی پایتخت