خمیردندان

فیلم - 1396/6/7 - 20:30
شاید این فیلم خیلی جالب باشد و قسمت های مختلف خودرو را نشان می دهد که معمولاً تمیز کردن آنها به دقت زیادی نیاز دارد اما می توان به کمک خمیردندان آنها را به راحتی تمیز کرد. در این فیلم 5 قسمتی از خودرو را مشاهده می کنید که می توان به کمک خمیردندان و ... با خودروبانک همراه باشید.