سئات آرونا

سئات آرونا

اخبار - 1398/1/14 - 10:00
با وجود اینکه نوشیدن هنگام رانندگی یک تخلف محسوب می شود، اما بسیاری از رانندگان بویژه رانندگان بریتانیایی ترجیح می دهند قید توقف را زده وهنگام رانندگی قهوه میل کنند، اما همین کار باز هم نیاز به توقف خواهد داشت تا از یک فروشگاه قهوه تهیه کنند. مورد ... با خودروبانک همراه باشید.
ارائه قهوه ساز به عنوان آپشن خودرو؛ طرح تشویقی عجیب سئات برای خرید محصولات تازه