شاسی کشی

شاسی کشی

فیلم بررسی خودرو - 1398/4/3 - 21:00
قصد داریم تا در سری ویدیوهای کوتاهی با چند فرایند جالب مراقبت و نگهداری خودرو آشنا شویم. این قسمت اختصاص دارد به آشنایی با دستگاههای جدید شاسی کشی خودرو. امروزه با پیشرفت تکنولوژی، فرایندهای مراقبت و نگهداری خودرو نیز دچار تحولات گسترده ای شده اند. ... با خودروبانک همراه باشید.
چگونه یک خودرو را شاسی‌کشی می‌کنند؟ [فیلم آموزشی]