علی کریمی

اخبار - 1396/9/18 - 14:00
یک زمانی برای اینکه متوجه شویم افراد مشهور چه خودرویی سوار می شوند یا میشده اند، دست به دامان روزنامه ها و نشریات هفتگی بودیم تا در شماره خاص از نشریه ای هفتگی متوجه شویم احمدرضا عابدزاده بلیزر سوار می شود یا زنده یاد ناصرخان حجازی پاترول دو درب ... با خودروبانک همراه باشید.