محسن رضایی

اخبار - 1398/8/13 - 14:00
همانطورکه دیروز در خودروبانک خواندید، یک جهانگرد ایتالیایی که مشغول دیدن چندین کشور جهان با یک وسپا است، مهمان کویرموتور بود. در حاشیه میزبانی این شرکت، فرصتی دست داد تا با آقای محسن رضایی، مدیرعامل کویرموتور اوراسیا دیداری داشته باشیم و صحبت‌های ... با خودروبانک همراه باشید.