تخفیف بیمه شخص ثالث

تخفیف بیمه شخص ثالث

اخبار - 1397/9/25 - 12:00
بیمه شخص ثالث با هدف حمایت از حقوق اشخاص آسیب دیده در سوانح رانندگی برای همه دارندگان وسلیه نقلیه (شامل سواری، مسافری، موتورسیکلت و ...) یک ضرورت برشمرده میشود و دامنه مخاطبین وسیعی را در برمی گیرد. از اینرو پیش از استفاده از هر نوع وسیله نقلیه ... با خودروبانک همراه باشید.
نگاهی به قیمت حق بیمه شخص ثالث خودروهای سواری در سال 97 + جدول