فیلم تست چپ شدن و غلط زدن آمبولانس را ببینید

فیلم تست چپ شدن و غلط زدن آمبولانس را ببینید

22 / تیر / 1396 - 10:30
آمبولانس ها باید همیشه چنان ایمن و محکم باشند که در هنگام تصادف و یا چپ شدن بهترین استحکام را داشته و کمترین آسیب به بیمار وارد شود. در بالا تست Roll Over را می بینید که چپ شدن آمبولانس را در کنار نشان می دهد.
نظرات
 
 
 

هومن

1396/4/23
غلت زدن نه غلط زدن