فیلم تست جالب تویوتا لندکروز ضد گلوگه با نارنجک و اسلحه!

11 / مهر / 1396 - 20:30
تویوتا لندکروزر به صورت گسترده در ارگان هایی استفاده می شود که امکان حملات به آنها زیاد است و نمونه های ضدگلوله از این خودرو برای این ارگان ها توسط شرکت های مختلف ساخته می شود. در این فیلم که البته آنچنان هم جدید نیست، یک نمونه تویوتا لندکروز ضدگلوله تولید شده را توسط یک شرکت نشان می دهد که برای تست آن با اسلحه و نارنجک از نقاط مختلف به آن شلیک می شود و در نهایت نتیجه را می توانید مشاهده کنید.
نظرات
 
 
 

ُسجاد

1396/9/3
فیلم های متفاوت و جالبی گزإاشتید! ممنون :)

وحید

1397/2/27
ضدگلوله