تست تصادف اتوبوس مدرسه و تاثیر آن روی سرنشینان اتوبوس + فیلم

تست تصادف اتوبوس مدرسه و تاثیر آن روی سرنشینان اتوبوس + فیلم

16 / آذر / 1396 - 08:30
اتوبوس مدرسه را باید مهم ترین خودرویی بدانیم که در مرحله اول باید امنیت آن در مقابل هر گونه تصادف در بهترین سطح ممکن باشد. در این فیلم به راحتی مشاهده می کنید که یک تصادف ساده در ناحیه جلو به اتوبوس مدرسه چه پیامدهایی برای سرنشینان دارد و بسته بودن یا نبودن کمربرند می تواند تاثیر بسزایی در میزان صدمه وارد شده به بچه ها داشته باشد. البته اتوبوس این فیلم با مواردی که در کشور ما به عنوان اتوبوس استفاده می شود کاملاً متفاوت است و در سطح بسیار پایین ترین قرار دارند!
نظرات