تعلیق نمایندگی

اخبار - 1397/12/15 - 16:00
در روزهای اخیر یکی از شهروندان کرمانی با مراجعه به یکی از نمایندگی‌های سایپا در کرمان که به منظور پیگیری امور مربوط به خرید خودرو صورت گرفته بود، با برخود ناشایست یکی از پرسنل‌های این نمایندگی مواجه شد. این شهروند با طرح شکایتی نسبت به این برخورد ... با خودروبانک همراه باشید.