شاسی بلند آفرودی سایپا

اخبار - 1399/7/15 - 13:00

گروه خودروسازی سایپا هفته پیش اعلام کرد پروژه تولید نخستین خودرو شاسی بلند آفرودی را آغاز کرده اما برخی افراد و رسانه‌ها، آغاز پروژه تولید را ... با خودروبانک همراه باشید.

اخبار - 1399/7/11 - 10:00

روز گذشته مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خبر از آغاز پروژه تولید اولین خودروی شاسی بلند آفرودی کشور با نشان ایرانی داد و اعلام کرد که در راستای ... با خودروبانک همراه باشید.

سید جواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از آغاز پروژه تولید اولین خودروی شاسی بلند آفرودی کشور با نشان ایرانی خبر داد و سپس اعلام کرد ... با خودروبانک همراه باشید.