صافکاری

اخبار - 1397/6/1 - 21:00
صافکاری در ایران همیشه مخلوطی از ضربه چکش و حرارت و دستان هنرمندانی هست که می توانند یک فلز مچاله شده را به حالت اولیه در بیاورند. تا مدتها بعد از امریکا آمدن من فکر می کردم که چرا این هنر در امریکا وجود ندارد؟ جواب ساده است ، اینجا تمام قطعات یک ... با خودروبانک همراه باشید.