10 مورد از بدترین تصادفات مسابقات اتومبیل رانی (درگ ریس) را مشاهده کنید + فیلم

15 / تیر / 1397 - 11:00
درگ ریس عموما به مسابقاتی گفته می شود که دو خودرو به عنوان مسابقه دهنده در یک مسیر مستقیم به طول دقیق ۴۰۲ متر و ۲۵ سانتی متر یا به عبارت دیگر یک چهارم مایل با نهایت سرعت حرکت کرده و برنده شخصی است که از خط مشخص شده ای عبور کند.
دو خودروی شرکت کننده به طور همزمان در دو خط موازی استارت زده و بعد از طی مسیر ثبت زمان می کنند.
روال عمومی مسابقات درگ ریس به این صورت است که هر خودرو دو تا سه بار زمان خود را ثبت می کند و بهترین زمان آن در رتبه دهی در نظر گرفته می شود.خودرو های شرکت کننده مطابق قوانین بر اساس حجم موتور و میزان تقویت موتور کلاس بندی می شوند و با هم به رقابت می پردازند.
با توجه به کوتاه بودن مسیر عموما خودروها با حداکثر توان خود مسیر را شروع کرده و تلاش می کنند که تا رسیدن به انتهای مسیر به نهایت قدرت خود دست پیداکنند.
همین موضوع عاملی است که می تواند مسابقات درگ را در معرض خطرات و تصادفات جدی ای قرار دهد.
به همین جهت از شما دعوت می کنیم 10 مورد از بدترین تصادفات مسابقات اتومبیل رانی درگ (درگ ریس) را مشاهده نمایید.
نظرات
 
 
 

محمد

1397/4/17
بدترین؟!!