به چالش کشیدن توانایی های دینامیکی کیا سراتو 2017

30 / دی / 1396 - 08:30
در این فیلم توانایی های دینامیکی کیا سراتو مدل 2017 سنجیده می شود:
1 - تست ترمز از سرعت 100 کیلومتر که این تست 4 بار تکرار می شود تا تاثیر داغ شدن دیسک ترمزها در عملکرد ترمز مشخص شود.
2 - تست موس یا گوزن در دو محدوده سرعتی مختلف انجام می شود که در این تست نحوه ستاپ سیستم کنترل پایداری، بالانس شاسی و نوع سیستم تعلیق در عملکرد خودرو تاثیرگذار هستند.
3 - تست اسلالوم که در محدوده سرعتی 75 تا 80 کیلومتر در ساعت انجام می شود.
نظرات