خودروهای ام جی موجود در بازار ایران

نام خودرو: ام جی RX5
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1995 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1399/2/21
مشخصات فنی قیمت ام جی RX5
نام خودرو: ام جی GS
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1955 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1397/6/19
مشخصات فنی قیمت ام جی GS
نام خودرو: ام جی 360 توربو
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1498 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1398/10/27
مشخصات فنی قیمت ام جی 360 توربو
نام خودرو: ام جی 360
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1498 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1398/10/27
مشخصات فنی قیمت ام جی 360
نام خودرو: ام جی 6
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1796 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/22
مشخصات فنی قیمت ام جی 6
نام خودرو: ام جی 3
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1498 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1397/9/6
مشخصات فنی قیمت ام جی 3
نام خودرو: ام جی شوالیه 550
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1800 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1397/4/27
مشخصات فنی قیمت ام جی شوالیه 550
نام خودرو: ام‌جی 350
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1498 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/22
مشخصات فنی قیمت ام‌جی 350