خودروهای بورگوارد موجود در بازار ایران

خودروهای بورگوارد موجود در بازار ایران

نام خودرو: بورگوارد BX7
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1981 سی سی
قیمت: 535-575 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/2/31
مشخصات فنی قیمت بورگوارد BX7
نام خودرو: بورگوارد BX5
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1797 سی سی
قیمت: 450 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/2/31
مشخصات فنی قیمت بورگوارد BX5