خودروهای دی اس موجود در بازار ایران

خودروهای دی اس موجود در بازار ایران

نام خودرو: دی اس 7
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1598 سی سی
قیمت: 1000-1100 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/1/23
مشخصات فنی قیمت دی اس 7
نام خودرو: دی اس 6
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1598 سی سی
قیمت: 550-650 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/1/23
مشخصات فنی قیمت دی اس 6
نام خودرو: دی اس 5
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1598 سی سی
قیمت: 350-450 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/7/23
مشخصات فنی قیمت دی اس 5
نام خودرو: دی اس 3
تعداد سیلندر: 3(12 سوپاپ)
حجم موتور: 1199 سی سی
قیمت: 280-320 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/1/23
مشخصات فنی قیمت دی اس 3