خودروهای دی اس موجود در بازار ایران

خودروهای دی اس موجود در بازار ایران

نام خودرو: دی اس 7
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1598 سی سی
قیمت: 1800-2200 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/6/29
مشخصات فنی قیمت دی اس 7
نام خودرو: دی اس 6
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1598 سی سی
قیمت: 700-900 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/5/29
مشخصات فنی قیمت دی اس 6
نام خودرو: دی اس 5
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1598 سی سی
قیمت: 400-550 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/2/31
مشخصات فنی قیمت دی اس 5
نام خودرو: دی اس 3
تعداد سیلندر: 3(12 سوپاپ)
حجم موتور: 1199 سی سی
قیمت: 480-500 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/5/29
مشخصات فنی قیمت دی اس 3