خودروهای فولکس واگن موجود در بازار ایران

خودروهای فولکس واگن موجود در بازار ایران

نام خودرو: فولکس واگن پاسات
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1798 سی سی
قیمت: 1000-1100 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/11/26
مشخصات فنی قیمت فولکس واگن پاسات
نام خودرو: فولگس واگن تیگوان
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1984 سی سی
قیمت: 900-1000 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/11/26
مشخصات فنی قیمت فولگس واگن تیگوان
نام خودرو: فولکس واگن گلف GTI
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1984 سی سی
قیمت: 800-900 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/11/26
مشخصات فنی قیمت فولکس واگن گلف GTI
نام خودرو: فولکس‌واگن پاسات
تعداد سیلندر: 5(20 سوپاپ)
حجم موتور: 2475 سی سی
قیمت: 420-440 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/3/2
مشخصات فنی قیمت فولکس‌واگن پاسات
نام خودرو: فولکس واگن بیتل ABT
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1984 سی سی
قیمت: 148-190 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/20
مشخصات فنی قیمت فولکس واگن بیتل ABT
نام خودرو: فولکس واگن گل
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1800 سی سی
قیمت: 22-24 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/20
مشخصات فنی قیمت فولکس واگن گل