خودروهای مزدا موجود در بازار ایران

خودروهای مزدا موجود در بازار ایران

نام خودرو: مزدا 3
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2000 سی سی
قیمت: 350-450 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/6/29
مشخصات فنی قیمت مزدا 3
نام خودرو: مزدا 3 تیپ 3
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2000 سی سی
قیمت: 260 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/4/25
مشخصات فنی قیمت مزدا 3 تیپ 3
نام خودرو: مزدا وانت دو کابین
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1998 سی سی
قیمت: 80-100 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/6/29
مشخصات فنی قیمت مزدا وانت دو کابین
نام خودرو: مزدا 3 هاچ‌بک تیپ 3
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1999 سی سی
قیمت: 65-94 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/20
مشخصات فنی قیمت مزدا 3 هاچ‌بک تیپ 3
نام خودرو: مزدا 2
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1498 سی سی
قیمت: 54-62 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/20
مشخصات فنی قیمت مزدا 2
نام خودرو: مزدا 323
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1598 سی سی
قیمت: 30-38 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/20
مشخصات فنی قیمت مزدا 323