خودروهای هیوندای موجود در بازار ایران
هیوندای

خودروهای هیوندای موجود در بازار ایران

نام خودرو: هیوندای سوناتا هیبریدی
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1998 سی سی
قیمت: 500-560 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/7/8

مشخصات فنی قیمت هیوندای سوناتا هیبریدی
نام خودرو: هیوندای سانتافه
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2359 سی سی
قیمت: 550 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/5

مشخصات فنی قیمت هیوندای سانتافه
نام خودرو: هیوندای توسان TL
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1999 سی سی
قیمت: 495 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/5

مشخصات فنی قیمت هیوندای توسان TL
نام خودرو: هیوندای سوناتا LF
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2359 سی سی
قیمت: 485 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/5

مشخصات فنی قیمت هیوندای سوناتا LF
نام خودرو: هیوندا النترا
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1999 سی سی
قیمت: 370 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/5

مشخصات فنی قیمت هیوندا النترا
نام خودرو: هیوندای سنتنیال
تعداد سیلندر: 8(32 سوپاپ)
حجم موتور: 4600 سی سی
قیمت: 285-340 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/7/4

مشخصات فنی قیمت هیوندای سنتنیال
نام خودرو: هیوندای جنسیس
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3778 سی سی
قیمت: 221-248 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/7/4

مشخصات فنی قیمت هیوندای جنسیس
نام خودرو: هیوندای ix55
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3800 سی سی
قیمت: 215-240 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/7/4

مشخصات فنی قیمت هیوندای ix55
نام خودرو: هیوندای توسان ix35
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2359 سی سی
قیمت: 190-225 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/3/6

مشخصات فنی قیمت هیوندای توسان ix35
نام خودرو: هیوندای i10
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1248 سی سی
قیمت: 180-215 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/7/5

مشخصات فنی قیمت هیوندای i10
نام خودرو: هیوندای i20
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1368 سی سی
قیمت: 207 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/15

مشخصات فنی قیمت هیوندای i20
نام خودرو: هیوندای اکسنت
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1591 سی سی
قیمت: 198 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/5

مشخصات فنی قیمت هیوندای اکسنت
نام خودرو: هیوندای آزرا
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3000 سی سی
قیمت: 172-187 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/7/4

مشخصات فنی قیمت هیوندای آزرا
نام خودرو: هیوندای الانترا
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1797 سی سی
قیمت: 161 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1396/10/25

مشخصات فنی قیمت هیوندای الانترا
نام خودرو: هیوندای i40
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1999 سی سی
قیمت: 146-157 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/7/4

مشخصات فنی قیمت هیوندای i40
12
Top