بدترین تصادفات سال 2017 + فیلم

تصادفات رانندگی موضوع مورد توجهی در تمامی کشورها از جمله کشور ماست و معمولا موارد مختلفی همچون کیفیت خودروها، نحوه آموزش رانندگان، کیفیت جاده ها و میزان سختگیری قوانین رانندگی در این حوادث تاثیرگذارند.
در این ویدیو مجموعه ای از بدترین حوادث رانندگی اتفاق افتاده در جاده ها و شهرهای جهان را مشاهده می کنید. بسیاری از این اتفاقات، برای ما غریبه نیستند و هر روز در محورهای مواصلاتی کشور، شاهد ماجراجویی های رانندگان یا عدم توجه آنها به قوانین و سایر خودروها در هنگام ورود و خروج به مسیرها یا استفاده از دوربرگردان ها هستیم.
با دیدن این ویدیو و مشاهده بلاهایی که در اثر اشتباهات انسانی پیش می آید، متوجه خواهید شد که ایمن ترین خودروها نیز نمی توانند اشتباهات انسانی را بپوشانند. در حالی که بسیاری از ما می دانیم جاده ها و خیابان های کشور استاندارد ساخته نشده اند، و بسیاری از خودروهایی که سوار می شویم از ابتدایی ترین اصول ایمنی برخوردار نیستند، بهتر است با رعایت اصول و قواعد رانندگی ایمن و پرهیز از ماجراجویی و اشتباهات متداول در حین رانندگی، کمتر جان خود و دیگران را به خطر بیندازیم.


نظرات