قیمت خودروهای داخلی در هفته ای که گذشت + جدول

قیمت خودروهای داخلی در هفته ای که گذشت + جدول

در نیمه دوم بهمن ماه آرامش قیمت بازار خودرو شکسته شد و در چند روز گذشته شاهد افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار و فاصله گرفتن آن با قیمت کارخانه هسیم. حال امروز به گزارش خودروبانک و به نقل از عصرخودرو، قیمت روز پنج شنبه هجدم همن ماه 97 را باهم مرور خواهیم کرد تا ببینیم که خودروهای موجود در بازار چقدر فاصله قیمت با کارخانه دارند که جزییات آن در جدول زیر آمده است.

قیمت خودروهای داخلی در روز هفته سوم بهمن ماه

قیمت خودروهای داخلی در هفته سوم بهمن ماه

نظرات