آیا سیستم های چهارچرخ می توانند سدان ها را نجات دهند؟

عکس نویسنده
گروه خودرو
نویسنده
فروش خودروهای سدان در بازار آمریکا رو به کاهش است ولی خودروسازان هنوز تسلیم نشده و سعی می کنند با اضافه کردن امکاناتی فروش این خودروها را افزایش دهند. در سال های اخیر خودروهایی مثل نیسان آلتیما و تویوتا پریوس حتی با سیستم چهارچرخ محرک نیز معرفی شده اند تا بلکه فروش آنها افزایش پیدا کند.
دلیل اصلی کاهش فروش خودروهای سدان افزایش فروش شاسی بلندها است و به همین خاطر سازندگان خودروها امیدوارند که با ارایه کردن سیستم چهارچرخ محرک روی خودروهای سدان بتوانند بخشی از مشتریان کراس اوورها را به سمت سدان ها جذب کنند.
در همین راستا نیسان اعلام کرده است که 20 درصد از آلتیما های تولید شده از نوع دو دیفرانسیل هستند و نیمی از خریداران آلتیما در شمال آمریکا مدل دو دیفرانسیل را سفارش داده اند.
نصب سیستم چهارچرخ محرک روی سدان ها با توجه به اینکه این خودروها قابلیت آفرودی ندارند می تواند منجر به افزایش مصرف سوخت، افزایش وزن و پیچیده تر شدن این خودروها شود. با این وجود تمایل بازار به سمت خودروهای سدان دو دیفرانسیل رو به افزایش است و همین سبب شده تا مرسدس بنز، بی ام و، دوج، آئودی، تویوتا، آکورا، لکسوس و اینفینیتی نیز سدان های چهارچرخ محرک خود را معرفی کنند.
احتمالا در آینده ای نزدیک کرایسلر و مزدا نیز سدان های چهارچرخ محرک خود را معرفی کنند.
نظرات