سطح کیفی خودروهای داخلی برای فروردین ماه اعلام شد + جدول

باتوجه به اعلام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، گزارش ارزیابی کیفی خودروهای تولید داخل مربوط به فروردین ماه سال جاری اعلام شد. گفتنی است که در فروردین ماه سال جاری کمتر از 29 هزار خودروی سبک و سنگین در کشور تولید شد که از این میزان حدود 99 درصد آن به خودروهای سبک وزن تعلق داشته و مابقی 1 درصد آن سهم خودروهای تجاری و سنگین وزن خواهد شد. حال امروز از سوی شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران، جدول کیفی خودروهای سبک وانت و همچنین خودروهای سبک سواری برای فروردین ماه 98 منتشر شده است که تفاوت چندانی نسبت به سطح کیفی آنان در اسفندماه سال گذشته دیده نمی شود.
نظرات