آیا سرعت واقعا کشنده است؟

عکس نویسنده
مرتضی قانع
نویسنده
به طور معمول گفته می شود که رانندگی با سرعت زیاد، حادثه آفرین بوده و اگر هر راننده به میزانی سرعت خود را در بزرگراه ها کاهش دهد، بسیاری از حوادث رانندگی اتفاق نخواهند افتاد. با این حال، داده های موسسه IIHS نشان می دهد که افزایش میزان سرعت خودروها همیشه تاثیر منفی ندارد و در بسیاری از کشورها، با افزایش سرعت خودروها در بزرگراه ها و معابر بین شهری، از حوادث جاده ای آن کشورها کاسته شده است. با این حال، طبق بررسی ها، حدود 37 هزار آمریکایی در تصادفات 25 سال گذشته، به دلیل عبور از محدوده سرعت تعیین شده، جان خود را از دست داده اند.
از بین ایالات های آمریکا، 41 ایالت دارای حداکثر سرعت 70 مایل در ساعت یا بالاتر هستند. شش ایالت نهایت سرعت 80 مایل بر ساعت را دارند و تنها رانندگان ایالت تگزاس می توانند در محدودیت سرعت 85 مایل بر ساعت رانندگی کنند. نگاهی به آمار تصادفات رانندگی در طی دهه های گذشته نشان می دهد افزایش حداکثر سرعت به میزان پنج مایل، موجب افزایش هشت درصدی کشته های سوانح جاده ای شده است. در این بررسی دیگر متغیرها همچون نرخ بیکاری، نسبت رانندگان جوان به جمعیت و میزان استفاده از کمربند ایمنی نیز لحاظ شده است.
براساس بررسی های IIHS، افزایش سرعت خودرو موجب می شود که راننده از زمانی که خطر را تشخیص می دهد، تا زمانی که واکنش نشان می دهد، نیاز به زمان بیشتری پیدا کند، حال آن که در واقعیت این زمان کاهش یافته است. علاوه بر آن، افزایش سرعت خودرو شدت برخوردها را افزایش می دهد و به بیان IIHS، هر ده مایل افزایش محدوده سرعت، موجب شده است که در تصادفات شدت ضربه ها تا 125 درصد افزایش یابند.
از سوی دیگر، سرعت پایین نیز برای رانندگان مشکل ساز خواهد بود. تحقیقات IIHS نشان داده اند محدودیت سرعت 65 مایل بر ساعت، این احساس را در رانندگان با تجربه ایجاد می کند که شرایط اضطراری بر جاده حکم فرماست و استرس ایجاد شده در آنها، می تواند موجب ایجاد حوادث شود. اما اگر محدودیت سرعت 80 مایل بر ساعت باشد، رانندگان قادر خواهند بود تا با تنظیم کروز کنترل انطباقی خودروی خود، که این روزها به آپشن استاندارد خودروها تبدیل شده است، فاصله خود را با خودروی جلویی حفظ کنند و سیستم نگهدارنده بین خطوط نیز به خوبی از عهده کنترل خودرو بر می آید. از سال 2016 تاکنون که استفاده از این دو سیستم در خودروها فراگیر شده است، مطابق بررسی های IIHS، افزایش محدوده سرعت در ایالت های آمریکا موجب شده که سرعت سفر بیشتر شده و روند استفاده از خودروهای جدید، تسریع شود. با این حال ناوگان سالخورده حمل و نقل آمریکا، همواره به عنوان نکته منفی در این بین به چشم می خورند. کشورهای اروپایی، در مقایسه با ایالات متحده، معمولا ناوگان حمل و نقل پیشرفته تری داشته و محدودیت های سرعت سختگیرانه تری دارد. ذات دوگانه سرعت، تصمیم گیری در مورد آن را دشوار می کند. با این حال به نظر می رسد سرعت نیز مانند هر موضوع دیگری، باید در سطح متعادل خود محدود شود.
نظرات