نارضایتی مردم تهران از طرح ترافیک جدید

نارضایتی مردم تهران از طرح ترافیک جدید

بر اساس گفته های نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طرح کنترل آلودگی هوا که با نام طرح ترافیک جدید یا طرح کاهش شناخته می شود از ابتدای تیرماه اجرایی شده و نارضایتی مردمی را به دنبال داشته است.
به نقل از ایسنا، سید فاطمه ذوالقدر خاطر نشان کرد که باید در خصوص طرح ترافیک جدید به خواسته ها و انتظارات مردم بیشتر توجه شاید تا سطح نارضایتی آن ها کاهش یابد.
وی در زمینه حیات شبانه تهران نیز عنوان کرد که این اقدام نیازمند هماهنگی های بیشتر با رویکردی همه جانبه می باشد.
ذوالقدر همچنین در انتها در خصوص مطالبات مردمی نیز توضیح داد که شهرداری تهران در این زمینه اقدامات خوبی را انجام داده که با توجه به افزایش سطح دسترسی مردم و توسعه خطوط مترو شایسته تقدیر است.
نظرات