سخنگوی قوه قضائیه: یکه زارع همچنان در بازداشت است

سخنگوی قوه قضائیه: یکه زارع همچنان در بازداشت است

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
با توجه به گفته‌های سخنگوی قوه قضائیه، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی و مدیرعامل پیشین ایران خودرو همچنان در بازداشت به سر برده و قرار بازداشت این افراد به وثیقه تبدیل نشده است.
به نقل از تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در این خصوص توضیح داد که پوری حسینی و هاشم یکه زارع در بازداشت به سر می‌برند و باید دید در ادامه تحقیقات به مسائل تصمیماتی پیش می آید.
با توجه به گفته های علی ربیعی، سخنگوی دولت علت برکناری هاشم یکه‌ زارع، مدیرعامل پیشین ایران خودرو، "افزایش عمدی و بدون هماهنگی قیمت خودرو" بوده است.
نظرات